Articles and Studies

Man är ingenting, man kan inte göra någonting (In Swedish)

ddddddddddddddddd

By: Omar Shaban

Vi dör hundra gånger om dagen, medan vi sitter hemma i beckmörkret.

Omar Shaban, grundare av den palestinska tankesmedjan Pal-Think, skriver om bakgrunden till kriget i Gaza och om sina egna känslor inför det som sker.

Hamas, det vill säga den palestinska grenen av den muslimska brödraskapsrörelsen, erövrade en majoritet av mandaten vid parlamentsvalet i januari 2006. Hamas bildade då regering på egen hand, eftersom andra politiska grupperingar, I synnerhet Fatahpartiet, som har styrt den palestinska myndigheten sedan den grundades i maj 1994, vägrade samarbeta med Hamas.

Så småningom bojkottade Israels och USA:s regeringar och de flesta väst- och arabländer den Hamasledda regeringen och ställde upp villkor för att återuppta förbindelserna och sitt stöd. Villkoren innebär att Hamas för det första måste erkänna staten Israel, för det andra ska erkänna tidigare ingångna överenskommelser mellan PLO och Israel och för det tredje måste fördöma våld. Hamas förkastade dessa villkor, vilket ledde till att världssamfundet bojkottade den Hamasledda regeringen.

Read More:

Show More

Related Articles

Back to top button